Visitar página Web
 
Bienvenida
   PORTADA

ACÚSTIC NATUR

PANTALLA ACÚSTICA DE NATUR GRUP

Un dels problemes de soroll més habituals a les ciutats d’avui dia és el produït pels medis de transport. El continu i ampli creixement dels pobles i ciutats en els últims anys ha provocat que l’acompanyi un augment en la construcció de noves vies de comunicació, aspecte fonamental pel desenvolupament econòmic d’un país.

Les pantalles acústiques són panells dissenyats per a la formació de barreres acústiques entre focus sorollosos i zones de descans o de menor nivell de soroll i també per a l’aïllament acústic de zones vials amb edificacions o vivendes properes. Per aquest motiu es proposa el desenvolupament i posada al mercat de nous models de pantalles acústiques per a carreteres i xarxes ferroviàries.

Les pantalles antisoroll disposades al llarg de les carreteres han de proporcionar un aïllament acústic adequat, de manera que el so transmès directament a través del dispositiu sigui irrellevant en relació amb el so difractat per la part superior.

Natur Grup fins ara no tenia cap producte propi que es pugui utilitzar com a pantalla acústica, fins a dia d’avui totes les pantalles instal·lades han estat comprades a empreses externes, ara podem presentar les pantalles Acústic Natur, on l’empresa és productora, subministradora i col·locadora. Es converteix per tant en un cercle tancat que permetrà oferir millors prestacions i preu als nostres clients.

La finalitat serà optar a més projectes i augmentar la nostra quota de mercat. Però no només permetrà millorar el nostre posicionament dins de la obra civil, sinó que tindrem un producte que podrem comercialitzar com a tal.

Desprès de mesos de treball i amb la col·laboració de l’empresa Acústics Ambient SL, consultoria acústica especialitzada ubicada a Lleida, Natur Grup treu al mercat una pantalla acústica pròpia. 

Acústic Natur es tracta d’una pantalla acústica vial amb un important nivell d’aïllament a soroll aeri molt adequada per infraestructures viaries on la font sonora sigui molt propera al receptor afectat.

Es un tipus de pantalla amb un important efecte difracto. Aquest nivell d’aïllament diferenciat la situa com un important competidor a qualsevol altra pantalla acústica vial molt més pesada i gruixuda. Destaquem doncs el nivell d’aïllament aconseguit amb 8,5 cm de gruix que ens dona la màxima categoria en aïllament acústic, la Categoria B3, segons la norma UNE-EN-1793-2.

Acústic Natur compta amb un equip tècnic capaç de prescriure el traçat més adequat en cada projecte optimitzant d’aquesta forma la seva instal·lació. Podem preveure el nivell d’aïllament simulant informàticament qualsevol escenari, així com dimensionant l’estructura necessària.

La composició de la pantalla Acústic Natur així com tot el seu procés de fabricació té en compte el impacte mediambiental, a la vegada que destaquem la seva aparença natural pel mínim impacte visual que la seva instal·lació suposa.

La pantalla acústica Acústic Natur ens aporta una solució molt competitiva gràcies al seu ajustat preu, la sostenibilitat de tots els materials que la composen així com al excel·lent nivell d’aïllament a soroll aeri.


NATUR GRUP
Telf: 973 224900
Fax: 973 224910
jnatura@jardinatura.com

 GALERIA DE FOTOS
 SOLICITAR MAS INFORMACION
description
 
description
 
description
 
APLICACIONES

Pantallas Acústicas Recicladas - Telf: 973 224900 - Fax: 973 224910 - naturgrup@naturgrup.com

| Aviso legal